Määrälaskennan yleisiä toimitusehtoja käytetään Areite Rakennus-Määrät Oy:n ja tilaajan välisissä toimeksiannoissa.
Toimitusehtojen mukaisissa toimeksiannoissa molemmat osapuolet sitoutuvat tehtävän mahdollisimman hyvän lopputuloksen savuttamiseksi, jossa jatkuvalla molemminpuolisella yhteydenpidolla ja informaation antamisella pyritään varmistamaan tilaajan antaman tehtävän mahdollisimman virheetön suoritus.

Toimitusehdot